VIP Loyalty kartica

Loyalti Card - vernost se nagradjuje!

Izdavač i vlasnik loyalty kartice je SAT Travel d.o.o., Njegoševa 56 , 11000 Beograd.

Izdavač se obavezuje da će prikupljene lične podatke osigurati, upotrebljavati, obrađivati i čuvati u skladu sa Pravilima i odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS, („Službeni glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009), a sa kojima se fizičko lice svojom slobodnom i ozbiljnom voljom saglašava, što potvrđuje svojeručnim potpisom na pristupnoj izjavi.

Izdavač zadržava pravo menjanja pravila, ukidanja loyalty programa  i opozivanja kartice.

Izdavač zadržava pravo da dodeljuje, menja i poništi dodatne bonitete po vlastitoj proceni.

Loyalty karticu SAT Travel može dobiti svako fizičko lice, koje je bar jednom putovalo preko agencije Sat travel i koje ispuni formular izdat od agencije.

Pojedino fizičko lice postaje član Loyalty programa Sat Travel-a  uz potpisivanje formulara, pod uslovom da su svi obavezni podaci na formularu popunjeni. Pojedinac potpisom pristupne izjave potvrđuje da je saglasan sa ovim opštim pravilima.

Nakon izdavanja loyalty kartice Sat Travel, imalac ove kartice postaje član loyalty programa. Članstvo u programu je dobrovoljno i besplatno.

Loyalty kartica Sat travel-a nije prenosiva i mogu je koristiti samo imaoci kartice. Sat travel može od imaoca ove kartice zatražiti lični dokument, pomoću kojeg identifikuje imaoca kartice.

Loalty kartica Sat Travel-a funkcioniše po principu ostvarivanja odredjenog popusta na putovanja kod kojih je agencija Sat travel organizator putovanja.

Popust na putovanje varira zavisno od toga koja je usluga koju putnik kupuje.

Sat travel zadržava pravo odredjivanja visine popusta i menjanja visine popusta u svakom trenutku.

Popusti se mogu ostvariti na:

- sve paket aranžmane isključivo u organizaciji Sat travela,

- rezervacije avio karata,

- rezervacije hotelskog smeštaja,

- rezervacije krstarenja.

Putnik je dužan da prilikom rezervacije odredjene usluge napomene da je član loyalty programa.

Sat travel ne snosi odgovornost ukoliko putnik nije napomenuo da je član loyalty programa i popust mu nije obračunat.

Prilikom odobravanja popusta putnik mora imati kod sebe loyalty karticu.

 

Za više informacija pozovite 011/ 40 20 520

Preporuka agencije

Hotel Grifid Vistamar - Bugarska - Zlatni Pjasci
Hotel Grifid Vistamar - Bugarska - Zlatni Pjasci
Detaljnije
Vila Stojković - Crna Gora - RAFAILOVIĆI
Vila Stojković - Crna Gora - RAFAILOVIĆI
Detaljnije
Vila Tasos - Jonska Regija - Parga
Vila Tasos - Jonska Regija - Parga
Detaljnije
HOTEL CAPTAINS COMMODORE - ARGASI
HOTEL CAPTAINS COMMODORE - ARGASI
Detaljnije