Društvo za turizam i usluge SAT Travel Doo

Licenca organizatora putovanja broj OTP 104/2016

MATIČNI BROJ: 21149764

PIB: 109252804

ŠIFRA DELATNOSTI: 7911

POŠTANSKI BROJ I MESTO: 11000 BEOGRAD

OPŠTINA: VRAČAR

ADRESA: NJEGOŠEVA 56

E-mail: office@sattravel.info

WEB SAJT: www.sattravel.rs

DINARSKI RAČUN: 170-0030026981000- 66 Unicredit bank

DEVIZNI RAČUN: RS35170003002698100163 Unicredit bank

Tel: + 381 11 40 20 520
Tel: + 381 11 40 20 521
Tel: + 381 11 40 20 522

Fax: +381 11 2431 434

Mob: 381 69 40 20 520