Putno zdravstveno osiguranje sa asistencijom

POMOĆ LEKARA: ODMAH I BEZ DODATNIH TROŠKOVA!
Ne zaboravite da užitak putovanja ponekad nosi i nepredviđene opasnosti po Vaše zdravlje. Zato Vam savetujemo da sebe i svoje najmilije osigurate pre putovanja!
DDOR Novi Sad, u saradnji sa međunarodnom asistentskom kompanijom „Europ Assistance“ brine o Vašoj sigurnosti na putu, a Centar za pomoć „Europ Assistance“ garantuje Vam pružanje brze i stručne asistencije, 24 h dnevno, bilo gde u svetu.

ŠTA POKRIVA POLISA?
Polisa putno osiguranje sa asistencijom pokriva troškove pružanja neophodne medicinske pomoći zbog iznenadne bolesti ili povrede, i to:

  • ambulantnog lečenja;
  • nabavke lekova i sanitetskog materijala;
  • hitnog prevoza do najbliže bolnice;
  • bolničkog lečenja;
  • neophodne dijagnostike;
  • neodložnih operacija zbog akutne bolesti;
  • stomatološke usluge u cilju olakšavanja akutne zubobolje;
  • i druge troškove, u skladu sa uslovima osiguranja.

Pored troškova lečenja i prevoza osiguranika, osiguranjem su obuhvaćene i usluge asistencije, i to:

Medicinska asistencija: pružanje informacija i pomoći 24 časa dnevno, organizacija hitne zdravstvene pomoći, organizacija neophodnog prevoza osiguranika do bolnice/klinike, odnosno u zemlju, organizacija prevoza posmrtnih ostataka u zemlju, u slučaju smrti osiguranika.
Putna asistencija: informisanje u slučaju gubitka ili kašnjenja prtljaga, informisanje o zemlji u koju se putuje, razne savetodavne usluge u vezi hitnog putovanja, prenos hitnih poruka, informacije u vezi rent-a-car usluga i dr.
Pravna asistencija: organizovanje pravne pomoći (upućivanje na advokata) kada je osiguraniku neophodna pravna zaštita, upućivanje na predstavnike lokalnih organa, ambasada, konzulata, obezbeđivanje usluga prevodioca, administrativna pomoć u vezi ličnih i putnih isprava (troškove honorara advokata plaća osiguranik, kao i troškove prevoda).


Moje beneficije

U zavisnosti od Vaših potreba i organizacije putovanja, ovu polisu putnog osiguranja možete zaključiti kao individualno, grupno ili porodično osiguranje.

Zaključenjem porodičnog paketa, koji podrazumeva osiguranje za oba roditelja i maloletnu decu, ili jednog roditelja i najmanje troje maloletne dece, možete ostvariti značajne popuste!

OSIGURAVAJUĆE KUĆE SAVETUJU
Polisa putnog osiguranja se mora zaključiti pre početka putovanja.
Mogu se osigurati lica do navršenih 85 godina života.
Ukoliko se dogodi osigurani slučaj – iznenadna bolest ili povreda za vreme boravka u inostranstvu, potrebno je da se obratite Centru za pomoć međunarodne organizacije „Europ Assistance“ na sledeći način: pozivanjem broja +381 11 414 4101 +381 64 828 2020 Prijavite podatke iz polise i razlog obraćanja i postupite u skladu sa dobijenim instrukcijama. Centar za pomoć Vam je na usluzi, dostupan 24 časa dnevno, a komunikacija se odvija i na srpskom jeziku.MStručna lekarska pomoć će Vam biti ukazana od strane lica koje odredi predstavnik „Europ Assistance“.
Troškove ambulantnog lečenja i lekova koje eventualno sami platite možete da refundirate po povratku u zemlju.
Korisnik osiguranja je obavezan da zahtev za naknadu troškova podnese u roku od mesec dana od dana završetka lečenja ili prevoza, odnosno povratka u zemlju.

 

U poslovnicama agencije SAT Travel možete kupiti polisu putnog osiguranja. 

Za sve dodatne informacije 011 40 20 520