PUTEVI U ITALIJI

Italija ima preko 650.000 km puteva (10. mesto na svetu, a mi, još kao SCG, oko 50.000 km), od kojih je 45.000 najznačajnijih puteva. Čuvene su njihove „autostrade Sunca i Cveća", kao jedne od najmodernijih auto-puteva u Evropi!

Auto-strada Sunca naziva se i "Kraljicom puteva" - počinje od Milana i ide preko Rima do Palerma na Siciliji, 1700 km.

Auto-strada Cveća ide Ligurijskom rivijerom, pravcem starog rimskog puta Via aurelia. Njena dužina je 113.5 km, tu su probijena 64 dvojna tunela širine 7.5 m (duž. 31 km)-28% od uk. dužine je u tunelima! Ima i brojne mostove i vijadukte. Ova auto-strada je jedan od najlepših i najdužih vidikovaca na svetu! Udaljena je prosečno oko 100 m od obale i n.v. je oko 100 m, što znači da se sa nje može posmatrati svaka uvala, zaliv, plaža...

Tunel kroz Apenine dug je skoro 10 km, na transapeninskoj magistrali, ispod najvišeg vrha Gran Sasa 2914 m. Povezuje Jadransku i Tirensku obalu.


Saobraćaj u Italiji

Putevi u ItalijiRepublika Italija spada u velike zemlje Evrope i predstavlja središnju zemlju Sredozemlja, što da je izvanredne uslove za razvoj prometnog saobraćaja. Italija ima razvijen drumski, železnički, vazdušni i vodeni saobraćaj, posebno pomorski.

 

Rim, kao prestonica Italije, i Milano, kao njeno najvažnije privredno središte, predstavljaju ne samo glavne saobraćajne čvorove u državi, već i u ovom delu Evrope.

Italijanska železnica je veoma razvijena i može se reći da svako značajnije mesto u zemlji ima železničku stanicu i vezu železnicom. Veliki gradovi se polako međusobno povezuju brzom železnicom, koja se intenzivno izgrađuje.

Najvažnije železničko čvorište u zemlji je Milano, gde se ukrštaju pruge sa Apeninskog poluostrva i iz Evrope. Ostala važna železnička čvorišta sa velikim železničkim stanicama su: Rim, Bolonja, Bari, Firenca, Đenova, Napulj, Palermo, Torino, Venecija.

Najvažnije železničke pruge u Italiji su one koje primaju vozove velikih brzina:

 • Torino - Milano, u izgradnji
 • Milano - Verona - Venecija, u razvoju
 • Milano - Bolonja - Firenca - Rim - Napulj, u izgradnji
 • Napulj - Sicilijanski most - Palermo, u izgradnji
 • Milano - Đenova, u izgradnji
 • Milano - Lion (u Francuskoj), u razvoju


U Italiji postoji i veoma razvijena mreža gradske železnice. Veliki broj gradova poseduje tramvajski sistem, a više većih gradova poseduje metro sistem:

 

 • Milano - 3 linije + 1 jedna u izgradnji
 • Rim - 2 linije + 1 jedna u izgradnji
 • Napulj - 2 linije + 1 jedna u izgradnji
 • Đenova - 1 linija
 • Katanija - 1 linija
 • Torino - 1 linija
 • Brešija - 1 jedna linija u izgradnji
 • Bolonja - 1 jedna linija u izgradnji

Drumski saobraćaj

Putevi u ItalijiUkupna dužina drumskih puteva u Italiji je 654.676 km, svi sa čvrstom podlogom (1998. godina). Dužina auto-puteva trenutno iznosi oko 7000 km. Treba naglasiti da Italija, uprkos vrlo izraženom planinskom krajoliku u većem delu zemlju, poseduje veoma savremenu putnu mrežu na svim nivoima, od državnih auto-puteva do seoskih puteva.

Današnji državni auto-putevi povezuju sve važnije gradove u državi, posebno sa Rimom i Milanom, kao i prestonicama i velikim gradovima susednih zemalja. Mnogi auto-putevi prate linije glavnih železnica. Oni se uglavnom pružaju trasama Evropskih koridora, a nose dvoznačne nazive „A+broj“. Pored klasičnih auto-puteva postoji i kružni auto-putevi oko velikih gradova ili „prsteni“ (tangencijale), kao i auto-putne veze između bliskih glavnih auto-puteva (bretele) i između gradova bez prolaznih auto-puteva i njima najbližih glavnih auto-puteva (rakordi).


Najvažniji državni auto-putevi su:

 • A1 ili „Auto-put sunca“, Milano - Bolonja - Firenca - Rim - Napulj, ukupna dužina 760 km.
 • A3, Napulj - Salerno - Ređo di Kalabrija, ukupna dužina 495 km.
 • A4 ili „Serenisima auto-put“, Torino - Milano - Verona - Venecija - Trst - Slovenija.
 • A5 ili „Aosta auto-put“, Torino - Aosta - Francuska.
 • A6 ili „Verdamare auto-put“, Torino - Savona.
 • A7 ili „Seravale auto-put“, Milano - Đenova.
 • A8 ili „Auto-put jezera“, Vareze - Milano.
 • A9, Milano - Komo - Švajcarska, ukupna dužina 42 km.
 • A10 ili „Auto-put cveća“, Đenova - Savona - Sanremo - Francuska (Auzrna obala).
 • A11 ili „Firenca - more“, Firenca - Piza.
 • A12 ili „Plavi auto-put“, Đenova - La Specija - Piza - Ćivitavekija.
 • A13, Padova - Ferara - Bolonja.
 • A14 ili „Jadranski auto-put“, Bolonja - Rimini - Ankona - Peskara - Bari - Taranto, ukupna dužina 743 km.
 • A15 ili „Auto-put Del Ćiza“, Parma - La Specija.
 • A16 ili „Auto-put dva mora“, Napulj - Kanoza.
 • A18, Mesina - Katanija.
 • A19, Palermo - Ena - Katanija.
 • A20, Mesina - Palermo.
 • A21 ili „Auto-put vina“, Torino - Alesandrija - Pjačenca - Brešija.
 • A22 ili „Auto-put Brenero“, Modena - Verona - Trento - Bolcano - Austrija.
 • A23 ili „Auto-put Alpi-Jadran“, Palmanova - Udine - Austrija.
 • A24 ili „Auto-put parkova“, Rim - L'Akvila - Teramo, ukupna dužina 114 km.
 • A25, Peskara - Torano, ukupna dužina 114 km.
 • A26 ili „Auto-put tunela“, Đenova - Alesandrija - Novara, ukupna dužina 197 km.
 • A27, Venecija.
 • A28, Koneljano - Portogruaro.
 • A29, Palermo - Mazara del Valo.
 • A30, Kazerta - salerno.
 • A31 ili „Valdasko Auto-put“, Trento - Vićenca.
 • A32 ili „Frejus auto-put“, Torino - Francuska.


Vodeni saobraćaj

Putevi u ItalijiItalija je primorska i sredozemna zemlja i ima mnogo velikih pomorskih luka. Takođe, pod zastavom Italije plovi 427 trgovačkih brodova sa više od 1000 registarsih tona. Najveća italijanska luka je Đenova, poznata i na novou celog sveta. Velike luke su: La Specija, Livorno, Napulj, Kaljari, Mesina, Palermo, Katanija, Brindizi, Bari, Ankona, Venecija, Trst.

Sa druge strane, rečni saobraćaj, mada dužine 2400 km, je slabo razvijen i nije međunarodnog značaja. Razog ovome je što većina reka mala i kratka, sa plitkim koritom i veoma promenljivog vodostaja (leti neke reke i presuše). Saobraćaj po jezerima takođe je manjem značaja i više kao sastavni deo turizma.

Poseban slučaj predstavlja Venecija, jedini svetski poznat grad gde je preovlađujuća vrsta gradskog prevoza plovilima kroz mnogobrojne kanale.

 

Vazdušni transport

Putevi u ItalijiU Italiji postoji nekoliko avio-kompanija, od kojih je najpoznatija Alitalija, jedna od najvažnijih u celoj Evropi.
U državi postoji 230 zvanično upisanih aerodroma, od toga je sa tvrdom podlogom 133. U državi čak 51 aerodrom ima IATA kod (IATA Airport Code) i, samim tim, međunarodni značaj. Dva aerodroma su međunarodnog značaja (tzv. „habovi")i to su:

 • Međunarodni aerodrom „Malpensa“ u Milanu - MXP
 • Međunarodni aerodrom „Leonardo da Vinči“ u Rimu, poznat i kao Fijumičino - FCO

Pored njih važni aerodromi u državi su i:

 • Međunarodni aerodrom „Enbriko Forlanini“ Linate u Milanu - LIN
 • Međunarodni aerodrom „Marko Polo“ u Veneciji - VCE
 • Međunarodni aerodrom „Amerigo Vespuči“ u Firenci - FLR
 • Međunarodni aerodrom „Kristofer Kolumbo“ u Đenovi - GOA
 • Međunarodni aerodrom „Falkone i Borselino“ u Palermu - PMO
 • Međunarodni aerodrom „Sandro Pertini“ u Torinu - TRN
 • Međunarodni aerodrom „Guljermo Markoni“ u Bolonji - BLQ
 • Međunarodni aerodrom „Ugo Niuta“ u Napulju - NAP
 • Međunarodni aerodrom „Ronči di Legionari“ u Trstu - TRS
 • U Italiji je zvanično upisan i 5 heliodroma.

 

Tako da je izreka "svi putevi vode u Rim" tokom 3000 godina bila neobično istinita - u Rim, u srce Italije, zaista su vodili svi putevi: istorijski, verski, kulturni, umetnički, a svi ti segmenti su imali različit uticaj po regionima Italije.