RELIGIJSKA MESTA U RIMU

Centar nekadašnjeg Rimskog carstva podjednako je važan i za celopkupno katoličanstvo.Teritorija na kojoj vlada papa upravo se nalazi na teritoriji ovog grada, tačnije u Vatikanu. Ipak, Vatikan je samo deo celog mozaika.

Vatikan

Vatikan ili pravim imenom Vatikanski Grad je gotovo najmanja država na svetu. Ovaj grad - država stvoren je 1929. godine kao naslednik nekada moćne i velike Papske države. Vatikan je dom 800 stanovnika od kojih samo polovina ima zvanično Vatikansko državljanstvo. Nalazi se na Vatikanskom brežuljku u zapadnom delu Rima. Trg svetog Petra je upadljiv trg sa svojim nametljivim kolonadama vodi do najveće bazilike Hrišćanskog sveta, Bazilike Svetog Petra. Takođe predstavlja samo jezgro Vatikana, najmanje države na svetu. Prvobitno, na trgu se nalazio Neronov cirkus, gde su mnogi Hrišćani mučeni.


 

Bocca della Verità ili Usta istine su čuvena turistička atrkacija u Rimu i predstavljaju relejf na kojem je isklesano lice bradatog čoveka, sa rupama na mestima gde su usta, oči i nos. Ne zna se tačno kako su nastala, a tokom istorije bila su posvećena mnogim paganskim kultovima: Jupiteru, Oraklu.


Bazilika svete Marije Velike

Bazilika svete Marije Velike građena je u starohrišćanskom stilu. Prema legendi iz 13. veka u noći 3. avgusta 352. godine, Marija se ukazala tadašnjem papi Liberiju i rimskom patriciju Ivanu, naredivši im da u njenu čast izgrade crkvu na mestu koje će biti obeleženo snegom. Sneg je pao 5. avgusta na Eskvilinu, jednom od sedam rimskih brežuljaka. Papa Liberije je lično obeležio granice buduće bazilike, koja je po njemu dobila naziv Liberijanska bazilika. Zvonik ove bazilike najviši je od svih crkvenih zvonika u Rimu (oko 75 metara).

Sv. Petra, u papske grobnice, zaključno sa onom sv. Petra;

U San Pjetro in Vinkoli možete viditi lance kojima je Petar bio vezan.

Idite u hram San Paolo fuori le Mura gde je sarkofag apostola Pavla.


Bazilika svetog Petra je izgrađena u klasičnom renesansnom stilu na mestu prethodne bazilike i najveća je crkva na svetu (2,3 hektara površine). Ova bazilika ipak nije papino glavno sedište, nego je ta čast pripala Baziliki svetog Ivana Lateranskog. Ipak, zahvaljujući njenoj veličini i lokaciji predstavlja glavnu papinu crkvu i u njoj se održava većina ceremonija. Za današnji izgled bazilike zaslužan je najviše Mikelanđelo, čiji se najvažniji doprinos građevi ogleda u predivnoj, 138 metara visokoj, kupoli. Izgradnja bazilike je u najvećoj mjeri finansirana novcem od trgovine oproštajnicama grehova.


Bazilika Svetog Ivana Lateranskog rimska je katedrala, službeno crkveno sedište rimskog biskupa, tj. pape. To je najstarija i prva po važnosti od četiri velike bazilike u Rimu.

Crkve blizankinje: Santa Maria in Montesanto i Santa Maria dei Miracoli

Trg Piazza del Popolo znaju svi koji su gledali film Anđeli i demoni. Na prilazu trgu dominiraju crkve bliznakinje (crkva Santa Maria in Montesanto i crkva Santa Maria dei Miracoli), a na njegovoj sredini se nalazi obelisk Setija I kojeg je dovršio Ramzes II. Obelisk je, kao i onaj na trgu Svetog Petra, poreklom iz Heliopolisa. Ovaj obelisk je drugi najstariji u Rimu i jedan od najviših.